δορυφορικά Συστήματα στο Ηράκλειο Κρήτης

δορυφορικά Συστήματα στο Ηράκλειο Κρήτης Τοποθετούμε δορυφορικά κάτοπτρα όλων των διαστάσεων και όλων των τύπων μπορούμε να εγκαταστήσουμε  από απλό σύστημα για ένα σπίτι μέχρι ένα Ξενοδοχείο. Τοποθετούμε κινητά κάτοπτρα και wave frontier επίσης δορυφορικό ιντερνέτ. Μπορούμε να διανέμουμε σήμα δορυφορικό και επίγειο σε πολλά σημεία